Samarbete över partigränserna för att förbättra situationen för barn med språkstörning

Datum: 27 June, 2023
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Jönköpingsposten 2023-06-13:

Liberalen Jimmy Ekström och vänsterpartisten Bengt-Ove Eriksson lyfter i en gemensam motion bristerna i stödet till barn med språkstörningar i Region Jönköping.

Långa väntetider

Både Jimmy Ekström och Bengt-Ove Eriksson har tidigare på var sitt håll engagerat sig i problemet med logopedbristen, som gör att barn i skolåldern kan få vänta på hjälp i uppemot två år, något som lokalföreningen Logopedförbundet i Jönköpings län också tidigare slagit larm om.

De kontinuerliga och högfrekventa insatser som är effektiva saknas i dagsläget för åtskilliga barn i Jönköpings län. I dagsläget har knappt hälften av länets kommuner egna, anställda logopeder enligt en sammanställning som Logopedförbundet gjorde i februari. Precis som på många andra håll i landet påbörjas logopedstödet ofta i förskoleåldern men avbryts ofta i samband med skolstart. Det finns stora samordningsproblem mellan kommuner och region och för barn som har samtidig annan problematik, exempelvis autism, är situationen särskilt besvärlig.

Allvarliga konsekvenser

Ekström och Eriksson konstaterar i sin motion att ungefär två barn i varje klass har någon form av språkstörning och att svårigheterna kan innebära stort personligt lidande, otillräckliga skolkunskaper, problem i relationer och allvarliga följdverkningar i vuxen ålder, om man inte får rätt stöd och hjälp i tid.


– Det är frustrerande för oss att se att barn, framför allt längre upp i grundskolan, får vänta länge på hjälp. Det finns ett glapp och vi vet hur viktigt språket är för att barn och vuxna ska klara sig bra i livet, säger Jimmy Ekström.

Förstärkta resurser och förbättrad vårdkedja

De två regionpolitikerna vill att regionen snarast ska genomföra en successiv förstärkning av logopedresursen för att säkra en jämlik och tillgänglig verksamhet i hela regionen. De vill att regionen ska ta initiativ till en gemensam handlingsplan med kommunerna för att stärka vårdkedjan när det gäller stödet till barn med språkstörning.

Läs hela artikeln!

De vill att barn med talproblem ska få snabbare hjälp (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.