Sahlgrenska ger högre lönepåslag till forskande kliniker

Datum: 1 March, 2022
Logopedi

Akademiliv 2022-02-10:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg höjer lönetrappan för forskande kliniker. Löneökningar tillsammans med överprofessioner och förutsättningar till docentur är några av sjukhusets metoder för att få fler att välja en akademisk bana.

Grundprofessionen spelar ingen roll utan det är den akademiska meriteringen som avgör om en medarbetare kan få nya titlar och mer pengar i lönekuvertet. Fokus ligger på translationell forskning, alltså forskning där resultaten snabbt kan omsättas till rutinsjukvård och därmed komma patienter till nytta.

Sjuksköterska, psykolog, logoped eller läkare – grundprofessionen spelar ingen roll när Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett par år sedan som enda sjukhus i Sverige valde att ge akademiskt välmeriterade medarbetare nya titlar, och därmed mer i lönekuvertet.

Akademiliv, 2022-02-10

För disputerade medarbetare är lönepåslaget 4 500 kronor och för dem so blir docenter ligger ökningen på 7 500 kronor. Blir man utnämnd till överprofessions, som överlogoped eller överbarnmorska, innebär det ett påslag på 5 000 kronor och med prefixet “universitetssjukhusöver-” tillkommer ytterligare 2 000 kronor.

Läs mer:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset höjer lönetrappan för forskande kliniker

Läs också:

Karriärtjänster på Sahlgrenska

Tema: Lön

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.