När du sväljer – så ser det ut!

Datum: 1 January, 2019
Logopedi, Video

Svårigheterna att äta och svälja kan uppstå vid olika tidpunkter i livet och av olika skäl, bland annat olika medfödda funktionsnedsättningar, hjärnskada, stroke och vid sjukdomar som cancer och demens. Dysfagi kan leda till undernäring, uttorkning, lunginflammation och kvävning och svårigheterna kan också påverka den drabbades psykiska mående. Följ med på en promenad genom svalget i filmen!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.