Rösttrötthetsindex på svenska

I tidningen Logopeden 1 2022 publicerades den vetenskapliga artiklen Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska, författad av Susanna Whitling, Emmy Dieden, Signe Säwén och Eric J. Hunter. Artikeln om RTI på svenska kommer att finnas här på logopeden.se lite längre fram. I nuläget publicerar vi själva blanketten så att hugade röstlogopeder kan använda RTI för självskattning efter … Continue reading Rösttrötthetsindex på svenska