Robertsfors – kommunlogopedtätast i Sverige?

Datum: 3 May, 2016
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Västerbottenskuriren skriver idag om den unika satsning på logopeder som gjorts i Robertsfors kommun. Denna västerbottniska kustkommun med ca 7000 invånare har nämligen tre logopeder som arbetar mot barnomsorg och skola. (Artikeln är tyvärr inte delningsbar)

– Det är inte så att behovet är större här än någon annanstans, utan att vi har sett hur mycket logopederna kan tillföra i skolan. Vi har sett att det finns behov, men också effekterna av deras arbete, säger Carin Elofsson, skolchef i Robertsfors.

De tre logopederna i Robertsfors har sin inriktning på olika skolor. Louise Johansson har förskolan och förskoleklasserna i hela kommunen, Jeanette Sundkvist lågstadiet på Jenningsskolan och alla skolor utanför Robertsfors tätort och Sofia Axelsson mellanstadie- och högstadieklasserna på Tundalsskolan. För tillfället finns det ingen elev i kö för dyslexiutredning i Robertsfors. Annars är det just logopederna som gör dyslexiutredning, medan fördjupade och övriga utredningar görs på logopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Om alla Sveriges kommuner skulle ha hälften så bra logopedbemanning i förskola och skola, skulle det finnas omkring 1800 logopedtjänster. I dagsläget är det omkring 180 logopeder (omräknat till helårsarbetare) som har anställning i primärkommunerna (statistik från SKL 2015). 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.