Riva språkhinder i Tierp

Datum: 13 November, 2017
Logopedi

Upsala Nya Tidning: 

Under 2017 har tre skolor omfattats av arbetet med att kartlägga omfattningen av språkstörning, utbilda lärare, ge elever rätt verktyg för att klara undervisningen samt skapa en struktur för hur kommunen kan jobba med frågorna i framtiden. Lärare, specialpedagoger och logoped har deltagit.

– Språket är bärande i skolans alla ämnen och eleverna behöver vissa språkliga färdigheter för att uppfylla kunskapskraven. Om en elev har en språklig funktionsnedsättning så behövs individuella anpassningar och särskilda stödstrukturer i undervisningens upplägg för att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen, förklarar projektledare och specialpedagog Ann-Charlotte Simonsson.

Läraren Daniel Gunnarsson:

– Vi lärare är inkörda att arbeta på ett visst sätt och det gäller att komma över en tröskel när man ska ändra arbetssätt. När man väl gjort det så utvecklas man snabbt och hittar nya kreativa lösningar i sin undervisning.

Projektet är finanisierat av SPSM och man hoppas få ytterligare medel för att kunna fortsätta.

Läs hela artikeln

(Detta kan för övrigt vara en av de första gångerna som DLD används som beteckning för språkstörning i dagspressen!)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.