Riktlinjer uppdaterade vad gäller kommunikativt och kognitivt stöd

Datum: 17 June, 2024
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 2 2024:

Den första versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism publicerades 2022. Nu har de kompletterats med rekommendationer kring kognitivt och kommunikativt stöd.

Gunilla Thunberg, universitetssjukhusöverlogoped vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt docent och adjungerad lektor i logopedi vid Göteborgs universitet har tillsammans med universitetslektor Ida Kåhlin (tillika förbundsordförande för Arbetsterapeuterna) deltagit som experter i samband med uppdateringen av riktlinjerna.

Gunilla Thunberg vill se ett starkare rättighetsperspektiv i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer.

Höga krav på evidensnivå

Gunilla välkomnades också att komma med tips på RCT-studier, vilket var en utmaning, inte minst när det gäller studier av ungdomar och vuxna samt personer med omfattande kommunikativa svårigheter.

–Det är mycket svårt att genomföra RCT-studier när det gäller personer med kraftigt nedsatt kommunikativ förmåga. Däremot går det ju att genomföra välkontrollerade experimentella fallstudier, som sedan i sin tur kan sammanföras eller meta-analyseras på gruppnivå, berättar hon.

Studier som inte platsade i riktlinjerna

Gunilla hittade och sammanställde flera välkontrollerade fallstudier som hon skickade vidare till Socialstyrelsen trots att hon visste att de inte skulle beaktas.

–Jag har sett detta som en viktig intressepolitisk uppgift. Ska inte de personer som är i störst behov av insatser och som inte kan föra sin egen talan, få stöd genom riktlinjer och prioriteringar byggda på bästa tillgängliga evidens? Varför ska den forskning som faktiskt finns inte tillvaratas? De mycket kompetenta och trevliga handläggarna jag haft kontakt med har i princip hållit med mig och sagt att man diskuterar detta på Socialstyrelsen, men att man tyvärr ännu inte kommit längre än så, säger Gunilla.

Dessa studier har Gunilla sammanställt i ett dokument (länkat nedan) för den som vill förkovra sig och som dessutom vill ha mer stöd för logopediska insatser för målgruppen.

Urval intressanta studier i översikt utöver de som inkluderats i Nationella riktlinjer Kommunikativt stöd vid Autism och ADHD 2024

Exempel på studier i översikten

Läs mer om riktlinjeprocessen i tidningen Logopeden nr 2 2024!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.