Riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet nu ute på remiss!

Datum: 26 September, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi
Riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet nu ute på remiss!

Svenska Logopedförbundet 23 september:

Nationella riktlinjer för logopeder i förskola, skola och elevhälsa går nu ut på remissrunda hos landets lärosäten och andra berörda instanser, men även du som enskild logoped har möjlighet att lämna synpunkter.

Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet ökar starkt och behovet av nationella riktlinjer på detta område har vuxit. Vid en nationell nätverksträff för logopeder i skola och förskola 2019 togs beslut om att ta fram nationella riktlinjer för logopeder som arbetar i pedagogisk verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att logopedens kompetens ska komma barn och elever till godo och att insatserna ska vara likvärdiga och evidensbaserade. Logopediskt arbete inom pedagogisk verksamhet behöver också definieras gentemot arbete inom hälso- och sjukvården.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna till och med den 24 november.

Remissversion av riktlinjerna

Kontaktperson: Julia Andersson, julia.andersson@logopedforbundet.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.