Resurser: Dysfagi

Datum: 5 November, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Nationella dysfaginätverket har regelbundet nätverksträffar för logopeder och dietister som arbetar med ät- och sväljsvårigheter.

Syftet är bland annat kunskapsdelning och att möjliggöra nätverkande både mellan och inom professionerna. Nu på fredag 6/11 sker träffen digitalt och har fokus på aktuell forskning och kliniska förbättringsprojekt.

Arbetsgrupper inom nätverket har tagit fram dessa resurser som är fria att ladda ner och använda:

Kontaktperson: Liza Bergström

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.