Remissvar nationellt vårdprogram cancerrehabilitering

Datum: 4 October, 2016
Fackligt, Logopedi

Svenska Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar våra remissvar löpande. Det senaste remissvaret gäller nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och det finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida.

Vår övergripande kommentar kring vårdprogrammet gäller det faktum att de logopediska insatserna lyfts ur sitt sammanhang. Ett exempel är att ät- och sväljsvårigheter inte omnämns i avsnittet gällande nutrition. Ett annat exempel är att det under avsnittet om kognitiva funktionsnedsättningar inte omnämns att patienter med svårigheter i sin kommunikation bör få träffa en logoped för behandling och/eller utprovning av kommunikationshjälpmedel.

Genom att inkludera de logopediska insatserna i rehabiliteringen som helhet tror vi att ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering kan hjälpa till att utjämna skillnader i vård och ge patienter rehabiliterande insatser som de i dagsläget inte alltid får tillgång till.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.