Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke

Sydsvenska Dagbladet 2022-09-17: Företrädare för Logopedförbundet, Afasiförbundet, Afasiföreningen Skåne samt neurologoped Fanny Silwerbrand pålyser bristerna i omhändertagandet av personer med afasi efter stroke. I Region Skåne får endast 45 % av personer med talsvårigheter efter stroke träffa logoped. Nationellt är siffran 60 %. Logopeder ingår inte heller i Region Skånes tvärprofessionella vårdteam för strokepatienter. Jämfört … Continue reading Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke