Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke

Datum: 19 September, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Sydsvenska Dagbladet 2022-09-17:

Företrädare för Logopedförbundet, Afasiförbundet, Afasiföreningen Skåne samt neurologoped Fanny Silwerbrand pålyser bristerna i omhändertagandet av personer med afasi efter stroke.

I Region Skåne får endast 45 % av personer med talsvårigheter efter stroke träffa logoped. Nationellt är siffran 60 %. Logopeder ingår inte heller i Region Skånes tvärprofessionella vårdteam för strokepatienter. Jämfört med andra regioner har Skåne färre neurologopeder som arbetar med afasipatienter.

Trots att intensiv språklig rehabilitering rekommenderas som en högprioriterad insats i de nationella strokeriktlinjerna har de tungt belastade logopederna i Region Skåne inte möjlighet att ge personer med afasi den hjälp de behöver. Resursbristen drabbar också anhöriga, som rekommenderas kommunikationspartnerträning enligt riktlinjerna.

Debattörerna uppmanar nu Region Skåne att göra en översyn kring rehabiliteringen av personer med afasi och att börja följa de nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Dessutom vill skribenterna se logopeder i tvärprofessionella neurovårdteam.

Läs hela artikeln!

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.