Region Örebro län slopar remisskrav

Datum: 26 November, 2015
Logopedi

Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss, så kallad  egen vårdbegäran. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner. Det beslutade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 19 november.

Redan nu finns egen vårdbegäran inom alla de medicinska specialiteterna, liksom inom psykiatrin, audiologin, STD-mottagning, barn- och ungdomsmedicin samt kvinnosjukvård. Från 1 januari 2016 införs egen vårdbegäran för bland annat rehabiliteringsmedicin,  öron-näsa- hals, logopedi och foniatri, geriatrik (minnesmottagning), vuxenhabilitering, barn- och ungdomshabilitering samt vid Centrum för hjälpmedel vad avser alternativ telefoni.

(Pressmeddelande Region Örebro län)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.