Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

Datum: 28 March, 2022
Övrigt

Regeringen 2022-03-17:

Nu lägger regeringen fram förslag för att utveckla och förtydliga förutsättningarna för resursskolor, alltså skolor som specifikt tar emot elever i behov av särskilt stöd.

I propositionen från regeringen föreslås det att det tydliggörs i skollagen vad som gäller för kommunala resursskolor och att benämningen resursskola också införs i skollagen.

– Skolan ska vara till för alla elever. För vissa kan en resursskola vara räddningen, tack vare specialpedagogisk kompetens och ett mindre sammanhang. Därför lägger regeringen nu fram förslag för att tydliggöra och förbättra förutsättningarna för resursskolor, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Syftet är att systemet ska bli mer likvärdigt och rättvist så att barn och elever får det stöd de behöver. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022 och de nya bestämmelserna om resursskolor föreslås tillämpas från och med juli 2023.

Läs hela pressmeddelandet!

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.