Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid

Datum: 29 September, 2016
Opinionsbildning

Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid. Det menar företrädare för bland annat Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och Hjärnkraft. 

Dagens Samhälle:

“Flera folkhögskolor anordnar utbildning som särskilt vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar, exempelvis afasi, förvärvade hjärnskador, dyslexi, hörselnedsättning, autism, ADHD, psykiska funktionsnedsättningar (exempelvis tvångssyndrom), rörelsenedsättningar och utvecklingsstörning. Skolorna har ofta tillgängliga miljöer, kunskap om målgruppen och erbjuder en utbildning i för målgruppen anpassade sammanhang. Gemensamt är att man vid sidan av ämnesstudier lägger vikt vid vardagskunskaper som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna delta på lika villkor i samhällslivet.”

På grund av sämre ekonomiska förutsättningar har flera folkhögskolor lagt ned linjer som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Andelen studenter med funktionsvariationer på folkhögskolor ökar dock stadigt och utgör en påfallande hög andel.

Företrädare för ett flertal brukarorganisationer menar att regeringen behöver agera omedelbart genom att ge ytterligare statsbidrag till folkhögskolornas verksamhet, men man önskar också att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över systemet med ekonomisk finansiering av folkhögskolornas verksamhet och de förutsättningar som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av folkhögskolornas utbildningar.

Hela debattinlägget i Dagens Samhälle

Folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med afasi är bland annat Edelviks folkhögskola i Västerbotten, Sundsgårdens folkhögskola i Skåne och Forsa folkhögskola i Gävleborg. 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.