Rapport från Nationell nätverksträff för logopeder som jobbar med stamning

Datum: 14 November, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi

Nätverksträffen hölls den 26-27 september i Norrköping, där 56 deltagare fick ta del av aktuell forskning inom stamningsområdet. Det gavs även möjlighet till gruppdiskussioner. 

Aktuell forskning och gruppdiskussioner 

Den första dagen inleddes med lunch varefter universitetsadjunkt Simon Sundström, Linköpings universitet, presenterade sin forskning avseende nonordsrepetition, som han ett föredömligt sätt kopplade ihop med stamning. Därefter presenterade logoped och doktorand Ineke Samson från Karolinska Institutet sitt doktorandprojekt om stamning hos unga kvinnor och män. Universitetslektor Per Alm från Uppsala universitet presenterade sin forskning om vad som händer i talorganen och i hjärnan vid stamning. Han pratade även om hur man kan koppla forskning till klinisk verksamhet. 

Den andra dagen inleddes med information om självskattningsskalor för föräldrar till barn som stammar. Tyvärr var logoped Lovisa Femrell sjuk men hennes arbete om Parent Rating Scale (PRS) presenterade av kollegan Jerker Franzén. Ineke Samson presenterade ett magistersarbete om det perceptuella bedömningsinstrumentet FreDuKams. Därefter följde gruppdiskussioner om interventionsmetoder och vad vi kan erbjuda patienterna. Logoped Catarina Sjöberg från Halmstad visade filmer från interventionstillfällen. 

Aktuellt inom stamningsområdet 

De kliniska riktlinjerna för logopediska insatser vid stamning behöver revideras, tyvärr togs inte något beslut om vem/vilka som ska göra det. Härnösandslägret för ungdomar i åldern 13-25 år firade under året sitt 20-årsjubileum vilket uppmärksammades med Lovisa Femrells fina bilder. Kristina Pettersson, logoped från Dalarna, berättade om Stamningsförbundet, delade med sig av material och uppmanade alla att gå med. Intensiv Stamningsterapi som tidigare ordnats av Västra Götalandsregionen ligger sedan i år på is och framtiden är oviss. Stamningshjälpmedel förskrivs inom vissa regioner, framför allt SpeechEasy. SmallTalk har utgått och finns inte att förskriva längre. 

Vi tackar alla som deltog! Nästa träff planeras vårterminen 2021, platsen är ännu oviss. 

Lena Adelman och Anki Wennerström, Logopedmottagningen, Rehab öst, Norrköping 

illustration: Emma Hanquist/Form Nation

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.