Projektrapport språkförskolan i Vallentuna

Datum: 9 November, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Vallentuna språkförskola fick för några år sedan SIS-medel för ett iPad-projekt som påbörjades 2014 och som nu finns att ta del av i rapporten iPad som redskap i förskola – perspektiv på barn som har grav språkstörning i språkförskola . Språkförskola är en intervention för förskolebarn som har en grav språkstörning, där barnen får dagligt lärande i en särskilt anpassad kommunikativ miljö.

I samband med ett lokalt utvecklingsprojekt kom arbetslaget på språkförskolan till insikt om att det finns möjligheter att underlätta delaktighet, kommunikation och lärande för barn med grav språkstörning med hjälp av en iPad. . Med hjälp av iPadens potential vävde man ihop vanlig förskoleverksamhet med språkträning, specialpedagogik och logopedbehandling. Huvudprojektets syfte var att med iPad som verktyg förbättra lärandemiljö och ge ökad delaktighet för barn med grav språkstörning. Man har jobbat ed iPad individuellt, i smågrupper, i halvgrupp och i helgrupp. iPaden har även använts som filmkamera, stillbildskamera, pedagogisk dokumentation, barndokumentation,  och för att delge föräldrarna bild- och filmmaterial till föräldrasamtal.  Man arbetade också med att anpassa den digitala miljön på varje iPad så att den var individualiserad till varje barn och så att det skulle gå lätt att navigera. Appar kompletterades med visuella instruktioner i pappersform.  Barnens individuella appar anpassades utifrån de mål som logoped, pedagog och föräldrar har satt upp tillsammans och utifrån barnets kunskaper och intressen. Man beskriver också hur man samarbetade med föräldrar kring hemträning och så vidare.

I nuläget är iPad ett ordinarie redskap i språkförskolans verksamhet där logoped och pedagoger fortsätter att uppdatera, förändra och vidareutveckla arbetet. Rapporten innehåller många praktiska tips kring tekniska aspekter och tips om specifika appar och aktiviteter kopplade till apparna.

 

Se även Vallentuna språkförskolas Youtube-kanal

Läs mer om språkförskolor på Språkförskoleföreningens webbplats!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.