Projekt om språkstörning i skolåldern vid Linköpings universitet

Datum: 21 September, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 3 2021:

Anna Ekström är universitetslektor vid Linköpings universitet och ansvarar för forskningsprojektet Likvärdig utbildning för barn med språkstörning: måluppfyllelse, upplevelser och delaktighet vars syfte är att ge kunskap om hur det går för barn med språkstörning i den svenska skolan.

Erfarenheter från elever, anhöriga och lärare

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet, pågår sedan drygt ett år tillbaka och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Lunds universitet. Medverkande forskare är, förutom Anna Ekström, Christina Samuelsson, Olof Sandgren och Birgitta Sahlén.

I projektets delstudier undersöks elevernas skolresultat, elevers och anhörigas erfarenheter av undervisning i skolan, lärares erfarenheter av att arbeta med barn med språkstörning samt hur undervisningen för elever med språkstörning faktiskt går till.

–Vi vill bidra med kunskap om hur elever med språkstörning klarar skolans mål och hur de upplever skolgången. Vi undersöker också hur både eleverna själva och deras föräldrar har upplevt skolans stöd under skolgången, berättar Anna Ekström.

Möjlighet att delta!

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till och med 2024. Via länk nedan kan du som är logoped och har erfarenhet av att arbeta med språkstörning i skolåldern också anmäla intresse att delta i kommande studier inom ramen för projektet.

Mer information om projektet Likvärdig utbildning för barn med språkstörning

Intresseanmälan till kommande studier

Läs en längre version av artikeln i tidningen Logopeden!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.