Prislapp på utbildningen

Datum: 11 June, 2019
Fackligt, Student
Prislapp på utbildningen

Företrädare för Uppsala studentkår skriver i tidningen Ergo den 5 juni 2019 att det är oacceptabelt att obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förenat med merkostnader för studenterna.

“De flesta studenter uppskattar VFU och tycker det är givande med praktiska inslag, men för en del innebär VFU långa pendlingstider och problem med stressade och oengagerade handledare.”

Lundgren et al. , 2019

Viktigt med handledarutbildning

Skribenterna vill att Uppsala universitet fortsätter sin satsning på att alla handledare ska ha genomgått handledarutbildning och vill att denna utbildning tydligare ska beröra konflikthantering mellan handledare och student. Man betonar också att handledare måste få avsätta tillräcklig tid för handledningen och ser gärna att den ekonomiska kompensationen för att ta emot VFU-studenter höjs.

VFU ska inte innebära merkostnader

Debattartikeln fokuserar på frågan om dolda kostnader i samband med VFU. För logopedstudenter i Uppsala kan VFU genomföras i exempelvis Falun eller Västerås. Då tillkommer kostnader för boende och/eller resor, vilket universitetet ersätter till 75 %. Eventuellt tillfälligt boende måste logopedstudenterna ordna själva, man får inte hjälp från institutionen.

“Det är inte rimligt att studenter inte blir ersatta fullt ut av universitetet, det ska inte kosta att examineras!”

Lundgren et al., 2019.

Läs hela artikeln på tidningen Ergos hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.