Politiskt förslag om språkbedömning saknar vetenskapligt stöd

Datum: 18 August, 2022
Opinionsbildning

DN 2022-08-18; logopeden.se 2022-08-18:

Forskare från flera olika fält menar att Liberalernas förslag om språktest av tvååringar och obligatorisk förskola visar på okunskap om barns språkutveckling.

Liberalerna hänvisar till att språkbedömning redan idag görs på BVC vid 2,5 års ålder och vill att det besöket görs obligatoriskt, men svensk barnhälsovård bygger på frivillighet och når trots detta 98 % av alla barn och familjer under barnets första levnadsår. Studier visar dessutom att Barnhälsovården når barn med utrikesfödda föräldrar och/eller barn till låginkomsttagare i lika hög grad som andra och mer socioekonomiskt gynnade grupper. Skribenterna menar att man istället borde satsa på att skapa förtroende för samhällets instanser hos föräldrarna. Den befintliga språkscreening som utförs på BVC vid antingen 2,5 års ålder eller vid 3 års ålder ger heller inte svar på frågan om hur mycket svenska barnen kan utan avser att identifiera barn i riskzonen för utvecklingsrelaterade svårigheter inom språk- och samspelsförmåga som exempelvis språkstörning eller autismspektrumtillstånd.

Att tvinga familjer till tester och insatser är ett mycket dåligt sätt att bygga det förtroende som behövs för samverkan som kan främja barns språkutveckling.

Tonér mfl., DN Debatt 2022-08-18

Debattörerna föreslår att man istället för språktest och obligatorisk förskola ska skapa tydliga incitament för att öka andelen utbildade förskollärare i utsatta områden, att det behövs långsiktiga politiska åtgärder för att minska den språkliga segregationen samt ökade resurser för samverkan mellan barnhälsovård, socialtjänst och verksamheter som Öppna förskolan.

Signe Tonér, initiativtagare till debattinlägget jobbar som universitetslektor på förskollärarutbildningen på Stockholms universitet och har jobbat som logoped i drygt 10 år.

Signe Tonér initierade ett debattinlägg tillsammans med forskarkollegor från olika ämnesområden, däribland med. dr och logoped Anna Fäldt.

– Som många andra blev jag upprörd när jag tog del av Liberalernas förslag. Det osar populism och visar på en grundläggande okunskap om språkutveckling generellt, om flerspråkig språkutveckling och om barnhälsovårdens uppdrag, säger hon till logopeden.se.

Läs debattinlägget i DN!

Obligatoriskt språktest saknar vetenskapligt stöd (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.