Personer med hjärnskada missgynnas vid tillämpning av LSS

Datum: 4 June, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

Debattinlägg i Läkartidningen: Intentionen med LSS  är att alla ska ha rätt att leva ett fullvärdigt liv, även om man har ett funktionshinder. Insatserna ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Läkarna Karin Rudling och Marianne Lannsjö samt Per Nyman, ordförande i Handikappförbunden menar att personer med kognitiva hinder hamnar i kläm, deras svårigheter bedöms inte som grund för assistans.  Bedömningen av behov av hjälp med kommunikation har också fått en snävare tillämpning och skribenterna tar bland annat upp att  personer med uttalad talstörning kan ha svårt att få hjälp. Skribernterna poängterar att kognitiv funktionsnedsättning bör bedömas på samma sätt som fysiska funktionsnedsättningar och rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen så att personer med kognitiv funktionsnedsättning får möjlighet till ett liv med delaktighet och kvalitet enligt lagstiftningens ursprungliga intentioner.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.