Personcentrerad vård för barn och ungdom

Datum: 10 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

wespeechies

På Twitter finns kontot @WeSpeechies som organiserar modererade chattar om olika intresseväckande ämnen. Deltar gör logopeder från hela världen. Juli månads ämne var:

Empowering children and young people with communication difficulty to be central voices in their collaborative teams

Frågor som diskuterades var bland annat hur man kan stötta ungdomar med språkstörning att ge sin egen syn på svårigheterna och hur man konkret kan göra barn och unga delaktiga i den logopediska insatsen.

Det brukar tipsas friskt om open-access-artiklar, till exempel ‘I don’t come out with big words like other people’: Interviewing adolescents as part of communication profiling av Sarah Spencer, Judy Clegg och Joy Stackhouse (2010).  Att bedöma språksvårigheter hos ungdomar innebär stora utmaningar eftersom språksvårigheter i denna ålder ofta är subtila. Samtidigt ställs höga språkliga krav både socialt och i skolan. Artikeln undersöker hur intervjuer kan bidra till bedömning av ungdomars språk- och kommunikationsförmåga.

Ännu en intressant artikel som tangerar ämnet: Behavior Problems and Social Functioning in Adolescents With Language Impairment av Courtney Karasinski (2013). Ungdomar med språkstörning är en underdiagnostiserad grupp. Dels har många ungdomar med språkstörning även andra svårigheter, t ex beteendeproblematik, dels presterar de i nivå med jämnåriga vad gäller basalt språk och svårigheterna visar sig först vid mer språkligt krävande uppgifter. Karasinski menar att insatser till gruppen måste vara kontextuellt relevanta och hon betonar samarbete mellan logopeder, lärare och andra viktiga personer i ungdomarnas omgivning.

Om du vill läsa om tidigare WeSpeechies-chattar, finns det information här – eller så kollar du hashtaggen #wespeechies på Twitter!

Hur jobbar svenska logopeder med att göra barn och ungdomar delaktiga i vården/omhändertagandet?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.