Personal i äldreomsorgen måste få bättre kunskap om mat och näring

Datum: 28 December, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

Debattinlägg i Aftonbladet 23 december: 

Dietisten och folkhälsovetaren Frida Axberg påtalar behovet av ökad kunskap inom äldreomsorgen om ätande och nutrition. Behovet av ökad kompetens finns både hos undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare. Små ändringar i kosten kan ge mer effektiv rehabilitering, snabbare sårläkning och färre läkemedelsbiverkningar, enligt Axberg.

Friska äldre har 50 % större proteinbehov än övriga befolkningen och många sjukdomar ökar energi- och proteinomsättningen. Om behovet inte täcks tvingas vi förbränna de proteiner som utgör vårt muskellager. Muskelbrist ökar risken för fallolyckor, gör det svårare att tugga och minskar hjärtkapaciteten.

“Socialstyrelsen skriver att nutritionsbehandling är lika viktigt som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Problemet med undernäring och svält inom äldreomsorgen är mångfacetterat. Dålig tandhälsa, tugg- och sväljsvårigheter, depression och läkemedelsbiverkningar har stor påverkan. Orsaken till undernäring kan alltså grunda sig i något helt annat än maten. Är det kanske en kurator man behöver prata med? En arbetsterapeut? Eller en logoped inriktad på sväljsvårigheter?”

Europeiska Logopedidagen den 6 mars 2017 har temat dysfagi och ätsvårigheter. Dagen är ett utmärkt tillfälle att påtala den bristande logopedtillgången inom kommunal äldreomsorg!

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Europeiska Logopedidagen: dysfagi – Logopedforum
6 år sedan
[…] Äldreomsorgspersonal behöver ökad kunskap om mat och näring […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.