Pandemins påverkan på barnhälsovården

Sveriges kommuner och regioner, maj 2021: På försommaren publicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en rapport om hur covid-19 har påverkat barnhälsovården under pandemins första halvår. Rapporten beskriver även hur barn och familjer har påverkats. En del av barnhälsovården har påverkats mycket, bland annat möjligheterna att erbjuda föräldraskapsstöd och att identifiera utsatta barn. I rapporten … Continue reading Pandemins påverkan på barnhälsovården