Över 15 % undernärda i äldreomsorg

Datum: 28 April, 2017
Övrigt

SVT, Svenska Dagbladet:

Närmare 40 .000 äldre som vårdas inom äldreomsorgen lider av undernäring, enligt statistik som grundas på Socialstyrelsens statistikdatabas. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Statistiken gäller både kommunal och privat äldreomsorg.

– Det måste finnas tid för att sitta med de äldre. Tid för att hjälpa dem att få i sig maten, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet. 

Tidigare har Yngve Gustafson tillsammans med Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström slagit larm och krävt att personalen i hemtjänsten måste förbättra sin kompetens om mat och åldrande.

 – Jag följer de här frågorna dagligen och tycker det är en fråga som vi måste jobba ännu mera med. Och det är en kunskap man behöver ha när man arbetar i äldreomsorgen, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

Ministern menar att dietister är en nyckelgrupp för att öka kunskap och kvalitet kring mat och måltider inom äldreomsorg.

Svenska Logopedförbundet arbetar för att öka medvetenheten hos beslutsfattare om logopeders kompetens vad gäller ät- och sväljsvårigheter. Ännu är det mycket ovanligt med logopeder inom äldreomsorg och vår kår har mycket att bidra med, både vad gäller säker ätning och sväljning och kommunikation!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.