Otillräckliga anpassningar av högskoleprovet

Datum: 4 April, 2017
Övrigt

I lördags skrev 76 000 personer högskoleprovet och det har uppmärksammats i media att möjligheterna till anpassning av provet är begränsade.

Man kan få tillstånd att skriva provet i en liten grupp eller i ett enskilt rum, t ex vid kognitiv funktionsvariation och vissa anpassningar görs för personer med dyslexi eller synnedsättning. Dock får man inte använda talsyntes även om man har mycket omfattande lässvårigheter, vilket kan tyckas märkligt eftersom man får använda olika former av hjälpmedel vid högskolestudier.

Sydsvenskan:

Tuula Kuosmanen, avdelningschef på Universitets-och Högskolerådets avdelning för analys, främjande och tillträdesfrågor menar att talsyntes inte är ett lika självklart hjälpmedel för dyslektiker som för personer med synnedsättning.

– En synskadad person är inte hjälpt av förlängd provtid, den måste kunna ta till sig texten. Dyslektiker behöver läshjälp. Det är två olika typer av hinder som inte kan ställas mot varandra.
Enligt Kuosmanen ska  ett förslag lämnas till UHR:s styrelse om att göra en fördjupad utredning kring vilket stöd personer med olika hinder behöver. Men det handlar inte i första hand om dyslektiker eftersom de redan nu har möjlighet att göra ett anpassat prov.

Sveriges Radio:

För personer med dyskalkyli finns ännu ingen möjlighet till anpassat högskoleprov, vilket nu har föranlett en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Frågan om anpassningar vid mattesvårigheter har tagits upp i flera år men ännu har ingen regeländring skett.

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.