Orimliga väntetider i Värmland

Datum: 19 August, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

P4 Värmland: 

Kötiderna för att få genomgå en dyslexiutredning fortsätter att öka och i Värmland står 250 personer i kö för att få hjälp. Hos Landstinget ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar, men antalet logopeder är detsamma, vilket innebär att väntetiden nu är upp emot 18 månader.

Fotnot: i Stockholm är väntetiden för läs- och skrivutredning mellan 1 och 12 veckor (Vårdgivarguiden 2016-08-18)

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Värmland satsar på att minska köerna för dyslexiutredning – Logopedforum
5 år sedan
[…] Orimliga väntetider i Värmland […]
Mer om väntetiderna för läs- och skrivutredning i Värmland i NWT: http://nwt.se/karlstad/2016/09/10/lang-ko-till-utredning?refresh=true
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.