Orimliga väntetider för läs- och skrivutredning i Örebro län

Datum: 23 May, 2016
Fackligt, Logopedi

Nerikes Allehanda: 

I Örebro län hör logopederna i de olika länsdelarna till olika organisationer, vilket innebär att väntetiderna varierar beroende på var i länet man bor. Karlskoga har kortast väntetid med ett år och i Lindesberg är väntetiden längst med två år. Det rör sig sammanlagt om flera hundra elever som tvingas vänta ett år eller längre för att få sina svårigheter utredda. Vårdgarantin gäller, och det är främst Stockholm man söker sig till, där väntetiden är en månad.

Logoped Karin Ranås:

– Det är de som är svagast som drabbas mest. Elever från välfungerande familjer kan åka till Stockholm, medan elever från familjer där det finns sociala svårigheter inte åker. Dessutom kan elever med uppmärksamhetsproblematik inte utredas i Stockholm, utan de gör vi anpassade utredningar för här hemma-

 Karin Ranås föreslår att Region Örebro län anställer fler logopeder och att organisationen görs om så att dyslexiutredningarna görs ute på skolorna.  Hon tycker också att Region Örebro län borde öppna för fler privata alternativ, som Stockholm gjort*.

– Någon gång i höst hoppas vi kunna lägga fram ett förslag hur vi ska hantera själva utredningstiden, säger Jenny Steen (S), ordförande i beredningen som arbetar med denna fråga. Beredningen vill ha en stor översyn över hur utredningarna är organiserade tillsammans med länets kommuner.
– Det är inte rimligt ur ett barnperspektiv att inte ge mer aktiv hjälp under  utredningstiden. I länet har två kommuner**, Lindesberg och Hallsberg, anställda logopeder. Det är sådana saker vi vill titta på, om det går att dra nytta av goda exempel och lära av varandra, säger hon.

Hur ser det ut i era regioner/landsting? Hur långa är väntetiderna för dyslexiutredning och omfattas utredningarna av vårdgarantin? Ansvarsfördelning mellan ev skollogopeder och landstingslogopeder?

 

 

*I Stockholm omfattas stora delar av logopedin av vårdvalet, vilket innebär att vårdgivare ansöker om godkännande att bedriva logopedisk verksamhet och då får ersättning av landstinget. Samma regler gäller för privata och landstingsdrivna verksamheter. Fri etablering råder och det finns inget volymtak. (Källa: Vårdgivarguiden)

**Även Kumla kommun söker logoped!

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Långa väntetider för dyslexiutredning – Logopedforum
7 år sedan
[…] Vi har tidigare skrivit om de orimliga väntetiderna i Örebro län. […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.