Ordföranden har ordet

Datum: 26 June, 2019
Blogg

Logopeden nr 2 2019.

Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand.

Under senare år har det nog knappast undgått någon att vi logopeder gjort intåg i skolans värld. Enligt SKL:s enkätstudie Nuläge och utmaningar i elevhälsan (2018), är logopeder den näst snabbast växande yrkesgruppen i den icke-lagstadgade delen av elevhälsan. Våra uppdrag ser mycket olika ut: allt från ren handledning till tjänster där vi arbetar direkt med individuella insatser till eleverna. Utgångspunkten är dock densamma – att hjälpa elever i kommunikativa och språkliga svårigheter att nå målen. Olikheterna mellan logopeders uppdrag inom skolan leder inte sällan till frustration. Det kan vara svårt att veta vem man ska fråga och var man ska vända sig för att få stöd. Detta har nätverksgruppen för skollogopeder, som i år träffades för andra gången, tagit fasta på. De tänker utarbeta kliniska riktlinjer för skollogopedi. Ett väldigt välkommet initiativ. Det kommer dock att ta ett tag att bli klara. Under tiden får ni gärna kontakta mig med frågor, eller söka upp varandra på Logopedforum. Det viktigaste är att vi kommunicerar och använder varandra som stöd.  

I skuggan av den större skollogopedifrågan finns sedan några år tillbaka en annan fråga som rör både skola och logopedi. Forskning har visat att skolans lokaler, akustiken i klassrummen och lärarnas röster påverkar elevernas inlärning, men dessa aspekter av logopedin ingår generellt inte i en skollogopeds uppdrag att bidra med kunskap kring. Men vem vet? Det kanske kommer, vilket naturligtvis skulle vara utmärkt. Det skulle hjälpa till att befästa vår plats i skolan. En plats som vi logopeder tycker är självklar, men som omvärlden inte alltid förstår – än.  

Att gå från vad lärarens röster gör för elevernas inlärning, till vad förskolans och skolans lokaler gör med pedagogernas röster blir en naturlig association i sammanhanget. Personal i förskola och skola tillhör enligt en kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket, Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (2011), till några av de mest röstintensiva arbetena i landet. Problem med rösten, och det faktum att väldigt få åtgärder vidtas för att rätta till detta i de här verksamheterna är ett arbetsmiljöproblem. Väv samman detta med växande stöd för att lärarnas röster har påverkan på barnens inlärning, så börjar nästa stora arbetsuppgift för logopeder inom skolans värld utkristalliseras. Vi har en plats att fylla i företagshälsan. Vi har en plats att fylla i förebyggande arbetsmiljöarbete. Det hade varit ypperligt om den arbetsmarknaden också självklart kunde bli vår.  

Ulrika Guldstrand, ordförande Svenska Logopedförbundet, maj 2019

Kontakt: ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.