Ordföranden har ordet

Datum: 17 March, 2023
Fackligt, Logopedi

Tidningen Logopeden # 1 2023:

Förbundsmöte i sikte!

I maj är det dags för förbundsmöte igen, vårt högst beslutande organ. Då samlar vi delegater från hela landet, sammanfattar de tre åren som gått och blickar framåt. Vilka förändringar vill vi göra? Vilken riktning vill vi att förbundet ska ta de kommande tre åren? Vi är en representativ demokrati, den valda styrelsen tar många beslut utan att konsultera hela kåren, men den här dagen är en möjlighet för alla våra medlemmar att göra sina röster hörda. Vem som helst som är medlem i förbundet har rätt att skicka in en motion till förbundsmötet, ett förslag om vad man anser förbundet bör ändra, utveckla, eller särskilt fokusera på under kommande mandatperiod. Styrelsen sammanställer sedan ett svar med förslag till beslut i frågan, som det sedan röstas om på förbundsmötet. Ta chansen! 

På förbundsmötet avtackas också den sittande styrelsen och en ny väljs in. I skrivande stund är valberedningen i full gång med att ta fram sitt förslag och det ska bli spännande att se vad de har att säga. Inget är hugget i sten, men om jag får äran att fortsätta som ordförande så vet jag några ledamöter som tackat nej till fortsatt uppdrag som jag kommer att sakna. Men det innebär så klart också en injektion av nya personligheter, erfarenheter och idéer, vilket känns både spännande och viktigt. Att sitta i en utförande styrelse är speciellt. På vissa sätt är det enkelt, för de som sitter i rummet och tar besluten är också de som sedan ska utföra arbetet, vilket håller ambitionerna realistiska. Men det är också svårt, för det är så mycket man vill och sammanhanget är peppande, men nästan allt arbete ska sedan utföras på fritiden. Livet kommer emellan, och det är lätt att känna sig otillräcklig. Den avgående styrelsen har dessutom tillträtt och arbetat under en pandemi, med allt vad det innebär. Med det sagt är jag verkligen stolt över vad den här styrelsen har åstadkommit, inte minst i form av digitala kurser, samtal och andra evenemang som har ökat tillgängligheten betydligt för våra medlemmar och andra intressenter. Det har varit en klok, kreativ och driven grupp, och jag hoppas verkligen att det har varit tydligt för dig som medlem. 

Kerstin Wiström 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.