Ordföranden har ordet

Datum: 5 December, 2019
Blogg, Fackligt

Logopeden nr 4, 2019

Förbundsmötet närmar sig

Den 15 maj 2020 är det dags för förbundsmöte i Stockholm. Just nu arbetar valberedningen med att sätta ihop ett förslag till ny styrelse och styrelsen förbereder själva mötet och i styrelsen har vi en intensiv halvårsperiod framför oss för att få allt att klaffa. Var tredje år har förbundets medlemmar verkligen möjlighet att utöva ett påtagligt inflytande på inriktningen på Svenska Logopedförbundets arbete, genom att delta som mötesdelegater men också genom att skicka in motioner med förslag på vad styrelsen ska arbete med under kommande mandatperiod.  

Slofs fokusområden

Sedan 2011 är styrelsens arbete uppbyggt kring påverkansarbete inom några utvalda fokusområden. Under den här mandatperioden har dessa varit äldre, funktionsnedsättning och skola. Samtliga fokusområden har två olika sidor. Dels handlar det om att våra patienter inte får tillgång till logopeder i tillräcklig utsträckning inom de här tre områdena, dels handlar det om logopeders yrkesutövande och arbetsmarknad. Just nu funderar styrelsen på vilka områden som bör vara i fokus framöver. Ska vi fortsätta arbeta med det vi gör nu, eller behöver vi skifta fokus? Det här vill vi väldigt gärna ha input kring. Det bästa sättet att göra det är att skriva en motion, ett förslag, till styrelsen. Osäker på formen? Ingen fara, det kan vi hjälpa dig med! Motioner går att skicka in till och med den 20 mars 2020, min e-postadress finns i slutet av det här inlägget.

Hela landet representerat

Inget förbundsmöte går att genomföra utan deltagare. Enligt Slofs stadgar ska 40 representanter för logopedkåren vara med och representera medlemmarnas intresse vid mötet. En mandatfördelning görs mellan olika regioner i landet utifrån hur många logopeder som finns och verkar i just den regionen. Våra lokalföreningar utser vilka de vill skicka på just sina mandat. I regioner som saknar lokalförening kontaktar vi lokalfackligt aktiva för att se till att hela landet finns representerat vid mötet. För att delegater ska kunna delta ersätter Slof resekostnader och inkomstbortfall på grund av tjänstledighet om det behövs.  

Vill du engagera dig fackligt?

Är du intresserad av att involvera dig i Slofs arbete om så bara vid det här mötet, ta kontakt med lokalföreningen där du bor, kontaktuppgifter hittar du på logopedforbundet.se, eller maila mig så guidar jag dig rätt.  

Ulrika Guldstrand, ordförande Svenska Logopedförbundet 

ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.