Ordförandeforum i Stockholm

Datum: 11 November, 2019
Fackligt

I slutet av september var det dags för årets Ordförandeforum och representanter från nio av tretton lokalföreningar träffades med syfte att dela erfarenheter.

Påverkansarbete var i fokus under dagen och det diskuterades bland annat behovet av logopedisk närvaro i de regionala arbetsgrupper som kommer att skapas inom God och nära vård. Här fyller våra lokalföreningar en central funktion. Allt fackligt engagemang är viktigt, vare sig man som medlem väljer att delta i sin lokalförening eller engagerar sig som lokalfacklig på sin arbetsplats. Syns vi så finns vi, och då kan vi också påverka vår arbetssituation och var vi inkluderas.

Syftet med Ordförandeforum är dock främst att representanter från lokalföreningarna träffas och får möjlighet att diskutera det lokala arbetet. Regionala förhållanden varierar kraftigt vilket speglar sig i lokalföreningarnas utformning och fokus. Det blev bland annat diskussion om de stora skillnaderna som finns nationellt gällande vem som har uppdraget att genomföra läs- och skrivutredningar. Som en röd tråd mellan föreningarna löpte hur man använt och haft hjälp av media i påverkansarbete och för att nå ut med information.

Om det finns en lokalförening i din region kan du kontakta den för mer utförlig information. Saknas det lokalförening och du är intresserad av att starta en? Kontakta oss, vi hjälper gärna till! 

Madeleine Holmqvist & Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets styrelse 

madeleine.holmqvist@logopedforbundet.se, kerstin.wistrom@logopedforbundet.se

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.