Opratat

Datum: 23 October, 2017
Kompetensutveckling

Webbplatsen Opratat.se handlar om tankar och känslor som man kanske inte pratar om i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning. Opratat har tagits fram i samarbete med barn i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar och beskrivs som ett verktyg både för familjer och för professionella som möter barn med funktionsnedsättning, t ex inom habilitering, särskola och elevhälsa. Den primära målgruppen är barn 4 – 12 år. På sidan finns filmer, bilder och berättelser som kan användas som samtalsunderlag. Innehållet på sidan kommer också att översättas till arabiska, engelska, , somaliska och tigrinja. Delar av sidan kommer även att teckenspråkstolkas.

Den 25 oktober 13.30 – 14.45 hålls ett webbinarium om Opratat,  anmälan krävs men det är kostnadsfritt! I webbinariet får man veta vad som finns på webplatsen och hur materialet kan användas, man får också möta dem som har byggt sidan och en person som använder Opratat i sitt arbete med barn och föräldrar.

Opratat-projektet har finansierats av Allmänna arvsfonden och när projekttiden tar slut i november, övertar Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA) driften av webbplatsen.

Så här funkar NKA:s webbinarier

Opratat finns även på Youtube.

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.