Open access-artikel om prevalens och prediktorer för uttalssvårigheter

Datum: 3 September, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

En färsk artikel av Wren, Miller, Peters, Elond och Roulstone är tillgänglig för läsning/nedladdning på Ashas hemsida.

Prevalence and Predictors of Persistent Speech Sound Disorder at Eight Years Old: Findings From a Population Cohort Study

Drygt 7 000 barn deltog i studien, vars syfte var att bestämma förekomst av och prediktorer för kvarstående uttalssvårigheter hos 8-åriga barn. Den totala prevalensen i den undersökta populationen var på  3,6%. Tidiga prediktorer för kvarstående uttalssvårigheter i skolåldern var bland annat tidiga ätsvårigheter, svårigheter att kombinera ord vid 2 års ålder och begränsad morfologisk förmåga vid 3 års ålder. Det verkar finnas faktorer både i motoriska, kognitiva och språkliga processer som gör att barn löper risk för ihållande uttalsproblem.

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.