Omstöpning av språkförskola i Skellefteå

Datum: 29 August, 2023
Logopedi

Norran 2023-06-02:

En del logopedrelevanta nyheter tar lite tid att få nys om men på försommaren rapporterade tidningen Norran om att samtliga förskollärare på språkförskolan slutar, detta som en konsekvens av att språkförskoleavdelningen nu stöps om från grunden.

Språkförskolan Humlan har funnits i tio år och är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Här vistas barn med måttlig till grav språkstörning och av de förskollärare och logopeder som jobbar i verksamheten beskrivs den som välfungerande, där barnen har gjort stora framsteg i sin språkutveckling och där vårdnadshavarna har varit väldigt nöjda.

Efter en genomlysning av verksamheten menar dock Skellefteå kommun att förskolans organisatoriska upplägg är svårt att förena med skollagen, bland annat eftersom kommunen inte har insyn i placeringsförfarandet. Istället är det regionens logoped som i samråd med pedagogisk personal beslutar om vilka barn som erbjuds plats.

En av förändringarna är att Humlan blir en integrerad förskola och att man går ur Språkförskoleföreningen. Den nya strukturen motsvarar fortfarande Språkförskoleföreningens rekommendationer för en integrerad språkförskoleavdelning (12 platser varav 6 för barn med språkstörning), men förskolechefen Kerstin Steinvall vill organisera Humlan på ett liknande sätt som kommunens övriga specialförskolor, med motiveringen att det ska öka likvärdigheten. Dessutom ska ett formellt avtal tecknas med regionen där det framgår att kommunen ansvarar för undervisning och regionen för behandling.

Språkförskoleföreningen har i en skrivelse till för- och grundskolenämnden fört fram att förändringen inte kommer att gynna barnen

En konsekvens av organisationsförändringen är att alla de tre nuvarande förskollärarna har valt att ta tjänstledigt eftersom de har tappat tilliten till förvaltningen och upplever att förskolechefen har dömt ut förskolans arbetssätt utan att personalen har fått möjlighet att bidra med sitt perspektiv.

Kerstin Steinvall säger till Norran att hon inte har några synpunkter på varken pedagogerna eller förskolans kvalitet och betonar att Humlan även fortsättningsvis ska vara en förskola som ger stöd till barn med språkstörning och beklagar att de tre förskollärarna inte vill vara kvar i verksamheten.  

Läs hela artikeln!

Förskollärare slutar – “Har tappat tilliten” (betalvägg)

Finns det fler språkförskolor som är i blåsväder och/eller drabbas av omorganisationer eller nedskärningar?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.