Förslag på omorganisation riskerar drabba elever i behov av stöd hårt

Datum: 12 June, 2017
Övrigt

För ett par veckor annonserade Stockholms stad att man vill lägga ner centrala särskilda undervisningsgrupper där elever med mycket stora behov av stöd idag har sin skolgång.  Idag går omkring 200 elever i sammanlagt 16 så kallade CSI-grupper  på 14 grundskolor runt om i Stockholm. Nu föreslår man att stödet så långt det är möjligt ska ges på den skola eleven är inskriven på. Endast i enstaka fall kan särskilt stöd ges utanför elevens egna skola. Enligt förslaget blir det intagningsstopp till de flesta CSI-grupperna redan i höst.

För specialläraren Peter Boström på Hägerstensåsens skola kom förslaget som en chock. Men redan när omorganisationen till det nuvarande systemet skedde 2012 väcktes det en enorm kritik mot införandet.

– Det ”mobila team” som placerat barnen har inte haft tillräckliga resurser för att fatta välgrundade beslut. Vi på golvet välkomnar en ny organisation, för det har inte fungerat. Men inte på det här sättet. Det kan bli riktigt svåra konsekvenser för barn av den sort som vi hittills tagit hand om. säger Peter Boström, som också befarar att ett beslut i enlighet med förslaget kommer att leda till kompetensförluster för de kommunala skolorna.

– Det är inte ansvarsfullt att organisera så att det inte finns några kommunala alternativ för denna grupp.

Ur Lärarnas riksförbunds yttrande över förslaget: 

”Vi bedömer att det finns en stor risk för att elever med stora hjälp- och stödbehov inte kommer att kunna få tillräckligt stöd och att lärare och annan personal med rätt kompetens kan komma att lämna sina tjänster på grund av den nya organisationen.”

Lärarförbundet Stockholm välkomnar förslag till förändring eftersom nuvarande organisation kring CSI-grupperna inte har rimliga förutsättningar att uppfylla behoven. Dock poängterar man att det behövs en utveckling av verksamheten, inte en avveckling.

Oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L):

– Den vanliga skolan klarar inte av det. Jag tror att de här barnen kommer att drabbas mycket hårt, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

 (Källor: DN, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolvärlden)

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Inkludering: fina idéer krockar med verkligheten – Logopedforum
5 år sedan
[…] Förslag på omorganisation riskerar drabba elever i behov av stöd hårt […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.