Om vårdval i Region Stockholm

Datum: 7 March, 2024
Fackligt, Logopedi

Läkartidningen 2023-06-07; Tidningen Näringslivet 2024-02-06:

I somras kom beskedet att flera av vårdvalen i Region Stockholm skulle stöpas om – och vissa skrotas helt. Vårdföretagare är kritiska.

Region Stockholm har flest vårdval i landet

Det tidigare sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) införde 2008 Vårdval Stockholm för att släppa in fler privata vårdgivare och på så vis kapa köer. Än i dag är Stockholm den region som har överlägset flest vårdval: 38 stycken.

Kraftigt förbättrad tillgänglighet inom logopedi

När vårdvalet infördes tog det bara ett år innan kötiden för dyslexiutredning hade minskat från två år till tre veckor (så kort kötid är det generellt inte i dagsläget, red:s anmärkning). Filippa Reinfeldt berättar för tidningen Näringslivet varför Vårdval Logopedi 2008 berör henne extra mycket.

– Tänk allt som händer i ett barns liv som får vänta i 24 månader på att starta en utredning! Du kanske är en tioåring som inte klarar mellanstadiet, då ligger du efter redan i början av högstadiet. Om du inte kommer ifatt under högstadiet och går ut nian utan fullständiga betyg, då tycker jag att vuxenvärlden har utsatt barnet för ett framtida utanförskap, säger Reinfeldt.

Omställningsplan

Vårdvalet har dock varit kraftigt omdebatterat. Efter valet 2022 fick Region Stockholm ett rödgrönt styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Koalitionen konstaterade tidigt under mandatperioden att en av deras viktigaste uppgifter var att bryta den ohållbara kostnadsutvecklingen på vårdvalsmarknaden. I början av 2023 inleddes också arbetet med en omställningsplan för vårdvalen i Region Stockholm. Omställningsplanen går ut på att 13 av de totalt 38 vårdvalen ska revideras eller upphävas. Ytterligare åtta vårdval, däribland Vårdval Logopedi, ska utredas vidare. Omställningen motiveras med att vården behöver utvecklas mot att bli mer behovsstyrd. Vårdvalsområden med hög kostnadsutveckling ska revideras eller vid behov avskaffas helt. Mer vård ska istället ges i regionens egen regi.

Logopedföretagare är kritiska

Vårdföretagare varnar nu för att tillbakarullningen av flera vårdval kommer att leda till ökade kostnader och längre köer. Carina Aronsson tillhör ledningsgruppen för Logopedbyrån Dynamica som driver 14 mottagningar i Stockholm.

-Det är jättesvårt att få det att gå ihop. Det finns många välmotiverade men också dyra krav, som funktionshinderanpassade lokaler och specialistkompetens, samtidigt som det inte finns någon indexuppräkning och inte heller någon annan plan för långsiktig ersättningsutveckling, säger Carina Aronsson till tidningen Näringslivet.

Enligt Aronsson är det särskilt svårt att få ihop det i socioekonomiskt utsatta områden och för vissa patientgrupper,

-På det stora hela är vårdvalet ändå ett jättelyft för logopedin, menar Carina Aronsson.

Vad tänker du om Vårdval Logopedi? Kommentera gärna!

Sammanfattat av Signe Tonér, tidningen Logopeden

Läs också:

Logopeden.se: vårdval i Stockholm 10 år

Satsa på en hållbar lösning istället för ett tillfälligt vårdval i Region Skåne!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.