Om oss

Logopeden.se drivs av Svenska Logopedförbundet.

Svenska Logopedförbundet företräder cirka 2300 logopeder och logopedstudenter. Förbundsstyrelsen arbetar på ideell basis för att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. En väsentlig uppgift för Logopedförbundet är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder.