Om Oss

Logopeden.se drivs av Svenska Logopedförbundet (Slof).

Svenska Logopedförbundet företräder drygt 2200 logopeder och logopedstudenter. Slofs styrelse arbetar på ideell basis för att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. En väsentlig uppgift för Slof är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder.