Om oss

Logopeden

Logopeden.se är tidningen Logopedens digitala nyhetskanal. Här hittar du artiklar från tidningen och nyhetsinlägg i intervallen mellan utgivningen av papperstidningen. Logopeden är en medlemstidning för Logopedförbundet.

Tipsa om nyheter till logopeden.se/tidningen Logopeden! Kontakta redaktörerna på logopeden@logopedforbundet.se

Skicka in vetenskaplig artikel till Logopeden!

Läs tidigare nummer av tidningen Logopeden online!

Logopedförbundet

Logopedförbundet företräder majoriteten av Sveriges logopeder och organiserar även logopedstudenter.  En väsentlig uppgift för Logopedförbundet är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder.