Om ordförråd från NAPLIC-konferens

Datum: 14 July, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

NAPLIC (National Association of Professionals concerned with Language Impairment in Children) anordnar en årlig konferens och från årets konferens kan man bland annat ta del av en presentation om hur man kan arbeta med ordförråd av Stephen Parsons och Pip St John. Visste ni till exempel att för att gå från en förmåga motsvarande 25:e percentilen till 50:e percentilen behöver man lära sig 10 nya ord varje dag i tre års tid? Stephen Parsons har varit delaktig i att utformaWord Aware-metodiken.

“Vocabulary is too important to leave to serendipity. It needs a joined up approach, with everyone working together across the whole school.”

Nästa NAPLIC-konferens äger rum 6 maj 2017.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.