Nyutkommen bok om behandlingsmetoder

Datum: 27 March, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Välrenommerade logopederna tillika forskarna Pamela Snow och Caroline Bowen har precis kommit ut med boken “Making Sense of Interventions for Children with Developmental Disorders”. Författarna riktar sig både till föräldrar och professionella inom fältet, diskuterar icke-evidensbaserade, pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som florerar vad gäller både språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, stamning, uppmärksamhets- och beteendeproblematik samt föreslår evidensbaserade alternativ. Pseudovetenskapliga interventioner marknadsförs ofta hårt med hjälp av personliga berättelser och löften om snabba lösningar vilket kan väcka hopp hos både föräldrar och yrkesfolk men det är viktigare än någonsin att vi kritiskt granskar “mirakelmetoder” och att vi på ett professionellt sätt diskutera bästa insatser tillsammans med föräldrar och andra viktiga personer runt barnen.

Pamela Snow skrev för övrigt en av de mest nedladdade vetenskapliga artiklarna 2016, om språk och litteracitet.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.