Nytt forskningsprojekt om lexikal utveckling och gestutveckling

Datum: 26 November, 2020
Kompetensutveckling
Nytt forskningsprojekt om lexikal utveckling och gestutveckling

I projektet under ledning av Christina Samuelsson, professor vid Linköpings universitet och vid Karolinska institutet vill man dels kartlägga tidig utveckling av ordförråd och gester hos barn med typisk språkutveckling, barn med misstänkt språkstörning och hos barn med CI, dels jämföra gest- och ordförrådsutveckling mellan de olika deltagargrupperna.  

En anledning till att projektet ”Tidig lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med typisk utveckling, döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat samt barn med språkstörning” kommit till stånd är det idag saknas kliniskt användbara bedömningsmaterial för bedömning av tidig ordförrådsutveckling kopplat till utveckling av gester. Det finns inte heller några systematiska studier av relationen mellan lexikal utveckling och gestutveckling hos döva och hörselskadade barn och hos barn med språkstörning.

Läs mer om projektet i nr 4 av tidningen Logopeden!

Deltagare sökes!

Just nu söker man deltagare till projektet: dels barn med diagnostiserad eller misstänkt språkstörning utan annan uppenbar problematik eller diagnos. Barnen ska ha svenska som (ett av sina) modersmål och vara max 4;0 år gamla, dels barn med cochleaimplantat, max 3;0 år med svenska som (ett av sina) modersmål. I första hand söker man barn från följande regioner: Uppsala, Stockholm, Sörmland, Östergötland och Jönköping.

För mer information, kontakta postdoktor Ulrika Marklund, ulrika.marklund@liu.se

Signe Tonér

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.