Nytt clinical forum från ASHA: Innovations in Treatments for Children With Speech Sound Disorders

Datum: 9 July, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Om Caroline Bowen, a.k.a. speechwoman rekommenderar läsning på ASHA och dessutom verkar vara alldeles till sig i trasorna, då vet man (om man jobbar med talstörningar hos barn) att det är något man bara måste kolla upp.

 ASHA har vikt delar av det senaste numret av Language, Speech, and Hearing Services in Schools åt talstörningar/SSD. Inbjudna författare har bland annat skrivit om bedömning och behandling, om hur man formulerar mål och följer upp utvecklingen och hur man lägger upp föräldrasamtal. Det har resulterat i nio artiklar som pålyser mångstämmigheten i talstörningar och hur olika subgrupper inom talstörningsspektrat behöver olika typer av interventioner. Man påtalar också behovet att att öka kunskapen kring socioemotionella konsekvenser av talstörningar. Ett par av artiklarna är fritt tillgängliga, se länkar nedan.

Talperception och fonologisk medvetenhet

Brosseau-Lapré och Roepkes artikel handlar om hur logopeder kan rikta in sig på talperception och/eller fonologisk medvetenhet inom ramen för talträning.

Brosseau-Lapré, F., & Roepke, E. (2022). Implementing Speech Perception and Phonological Awareness Intervention for Children With Speech Sound Disorders. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 646–658. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2022_LSHSS-21-00117

Tutorial om att lägga upp intervention vid SSD

Storkels artikel är närmast en tutorial om interventioner som bygger på antingen att kontrastera minimala par, maximal kontrast eller multipla kontraster. För vilka barn passar respektive behandlingsstrategi bäst? Storkel konstaterar att utifrån befintlig evidensbas så är den traditionella minimala par-strategin mest lämplig för barn med få talavvikelser, exempelvis äldre barn eller barn med mild SSD (dock behövs studier på fler språk). Att använda maximala kontraster passar bra för barn med många olika talavvikelsemönster i många olika typer av ljud medan multipla kontraster fungerar bäst när barnet använder ett visst ljud istället för flera olika målljud, exempelvis om alla frikativor byts ut mot /h/, något som i sin tur påverkar förståeligheten kraftigt.

Storkel, H. L. (2022). Minimal, Maximal, or Multiple: Which Contrastive Intervention Approach to Use With Children With Speech Sound Disorders? Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 632–645. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2021_LSHSS-21-00105

 Ytterligare artiklar inom temat

Baker, E., Masso, S., Huynh, K., & Sugden, E. (2022). Optimizing Outcomes for Children With Phonological Impairment: A Systematic Search and Review of Outcome and Experience Measures Reported in Intervention Research. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 732–748. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2022_LSHSS-21-00132

Cabbage, K. L., & Hitchcock, E. R. (2022). Clinical Considerations for Speech Perception in School-Age Children With Speech Sound Disorders: A Review of the Current Literature. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 768–785. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2022_LSHSS-21-00120

DeVeney, S. L., & Peterkin, K. (2022). Facing a Clinical Challenge: Limited Empirical Support for Toddler Speech Sound Production Intervention Approaches. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 659–674. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2022_LSHSS-21-00104

Farquharson, K., McIlraith, A., Tambyraja, S., & Constantino, C. (2022). Using the Experience Sampling Method to Examine the Details of Dosage in School-Based Speech Sound Therapy. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 698–712. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2021_LSHSS-21-00130

McCormack, J., McLeod, S., Harrison, L. J., & Holliday, E. L. (2022). Drawing Talking: Listening to Children With Speech Sound Disorders. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 713–731. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2021_LSHSS-21-00140

McLeod, S., Verdon, S., Tran, V. H., Margetson, K., & Cen Wang. (2022). SuperSpeech: Multilingual Speech and Language Maintenance Intervention for Vietnamese-Australian Children and Families via Telepractice. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 675–697. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2021_LSHSS-21-00146

Overby, M. S., Mazeika, S., DiFazio, M., Ioli, J., Birch, K., & Devorace, L. (2022). Clinicians’ Perspectives of Treatment for Lateralization Errors: A Quantitative and Qualitative Study. Language, Speech & Hearing Services in Schools53(3), 749–767. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1044/2022_LSHSS-21-00109

Läs också: Dags att uppdatera terminologin för tal- och språkstörning hos barn?

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.