Nya verktyg för att ge rätt stöd vid NPF

Datum: 16 March, 2016
Kompetensutveckling

Hejolika.se: 

På KIND på Karolinska Institutet utvecklas nya världsledande instrument för att ge bättre stöd till personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte, chef för KIND, presenterar framstegen på NPF forum i maj 2016. Det handlar om ett pågående paradigmskifte. Hittills har fokus legat på att se på symptomen för en viss diagnos. Nu börjar man allt mer titta på funktioner, det vill säga hur den enskilde i praktiken klarar vardagslivet och vilket individuellt stöd som kan behövas.

Förändringen är mycket viktig, menar Sven Bölte.
– Behoven blir mer konkreta och enklare att bedöma och ena sig om. Därmed blir det också enklare att göra en planering för stödet. Dessutom blir det inte så stigmatiserande för den enskilde, säger Sven Bölte.

KIND tar fram nya instrument för bedömningar, baserat på det funktionella synsättet. På gång är checklistor eller “Core Sets” för bland annat adhd och autism. De nya checklistorna blir kraftigt nedkortade – och mycket mer lättanvända – versioner av ICF.

– Dagens cirka 1600 kategorier för bedömningar i ICF är så många att det blir ohanterligt och inte användbart i praktiken. Vi försöker reducera dem till ett hanterligt antal funktionsbeskrivningar som passar olika diagnosgrupper, säger Sven Bölte.

Läs hela artikeln

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.