Nya specialistlogopeder

Tidningen Logopeden nr 3 2021: Svenska Logopedförbundets specialistråd har godkänt tre nya specialister. Sara Wiberg är logoped vid Logopedmottagningen Helsingborgs lasarett och adjunkt på logopedprogrammet vid Lunds universitet. Hon är specialist inom huvudområdet sväljning med inriktningen diagnostik och intervention.   Sara Burge är logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus AB och doktorand på Karolinska institutet. Hon är specialist inom huvudområdet språk med inriktningen bedömning i … Continue reading Nya specialistlogopeder