Nya specialistlogopeder

Datum: 20 September, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 3 2021:

Svenska Logopedförbundets specialistråd har godkänt tre nya specialister.

Specialistlogoped Sara Wiberg foto: privat)

Sara Wiberg är logoped vid Logopedmottagningen Helsingborgs lasarett och adjunkt på logopedprogrammet vid Lunds universitet. Hon är specialist inom huvudområdet sväljning med inriktningen diagnostik och intervention.  

Specialistlogoped Sara Burge (foto: privat)

Sara Burge är logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus AB och doktorand på Karolinska institutet. Hon är specialist inom huvudområdet språk med inriktningen bedömning i förskole- och skolåldern. 

Specialistlogoped Fredrik Sand Aronsson (foto: privat)

Fredrik Sand Aronsson är logoped på Karolinska universitetssjukhuset samt doktorand på Karolinska institutet. Hans specialisering är inom huvudområdet språk med inriktningen förvärvade språkstörningar vid neurodegenerativa sjukdomar.  

Läs mer om våra nya specialister i tidningen Logopeden!

Hur blir man specialist?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.