NYA SPECIALISTER!

Datum: 22 January, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Vid specialistrådets höstsammanträde antogs tre nya specialister i logopedi: Anna Fäldt, Akademiska sjukhuset Uppsala, Emmelie Persson, Stockholms sjukhem, och Sofia Wallin, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresursenter för personer med funktionsnedsättning. 

Anna Fäldt, specialist inom huvudområde språk med inriktning prevention och tidig kommunikations-, tal-, och språkutveckling 

Anna Fäldt

Varför valde du att ansöka om specialistbevis? “Utifrån att jag arbetat som logoped i ett centralt barnhälsovårdsteam som utvecklar och stödjer barnhälsovården, ett arbete där man fungerar som specialist, var det ett självklart val.” 

Hur såg din väg till specialisering ut? “Jag är doktorand och hade utfört mitt halvtidsseminarium sedan tidigare, likaså har jag föreläst och utbildat mycket. Det jag behövde göra var de kliniska dialogerna vilket var både jätteroligt och utvecklande.” 

Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter? “Rent konkret innebär specialistbeviset ingen förändring eftersom jag redan hade specialistuppgifter.” 

Emmelie Persson, specialist inom huvudområde sväljning med inriktning neurologiska sjukdomar och skador 

Emmelie Persson

Varför valde du att ansöka om specialistbevis? “Jag ser det som ett formellt bevis på mångårig och fördjupad klinisk kompetens och som en möjlighet till karriärutveckling.” 

Hur såg din väg till specialisering ut? “Jag har jobbat med neurologopedi och geriatrik sedan jag tog examen 2011. Under åren läste jag en del fristående kurser inom neurologopedi. Masterexamen blev klar 2017 och jag fick min artikel publicerad i tidsskriften  Dysphagia. En tid därefter valde jag att sammanställa mina meriter för min specialistansökan. Övriga meriter är bland annat föreläsningsuppdrag på tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen samt min delaktighet i ett forskningsprojekt där vi utför en behandlingsstudie med personer som har sväljsvårigheter efter stroke. “

Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter? “Det upprättas en specialisttjänst hos min arbetsgivare vilket jag är väldigt positiv till. Med det tillkommer ett ökat ansvar för att hålla mig uppdaterad inom ämnet, aktivt jobba för att utveckla och sprida kunskap och vara ett stöd åt kollegor men framförallt att träffa patienter. “

Sofia Wallin, specialist inom huvudområde språk med inriktning AKK 

Sofia Wallin

Varför valde du att ansöka om specialistbevis? “Jag har arbetat med att utreda kommunikativa behov och att prova ut kommunikationsstöd på specialistnivå sedan 2014 genom mitt arbete på Dart. När möjligheten att ansöka om specialistbevis för logopeder blev möjligt så kändes det betydelsefullt för mig att även uppfylla kvalifikationerna för ett formaliserat specialistbevis.” 

Hur såg din väg till specialisering ut? “Jag började med att ta en masterexamen med huvudområdet logopedi och i mars 2019 fick jag mitt examensbevis. Vid samma tidpunkt påbörjade jag den kliniska dialogen tillsammans med tre olika handledare med specialistkunskaper och stort engagemang inom ämnet AKK. Eftersom mitt kliniska arbete på Dart består av flera olika aktiviteter hade jag tillräckligt med underlag för att uppfylla övriga aktiviteter i den kliniska portföljen. Jag har fått stöd och uppmuntran från mina chefer i processen, vilket jag tror är avgörande för att jag idag har mitt specialistbevis.” 

Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter? “Min specialisttitel är så pass ny så i skrivande stund har ingen förändring skett. Jag och min chef har däremot planerat att tillsammans utveckla en skriftlig beskrivning gällande arbetsuppgifter och ansvar.”  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.