Nya specialister i logopedi

Datum: 5 October, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopeden nr 3 2022 

I och med vårens specialistansökningsomgång kan vi välkomna fyra nya specialister inom huvudområdena sväljning och språk.

Per Martell är nybliven specialist inom huvudområdet sväljning. (Foto: privat)

Per Martell vid Logopedimottagningen Hallands sjukhus i Halmstad, är ny specialist inom området sväljning med inriktning diagnostik och intervention. Han ser specialiseringen som ett formellt bevis på den kunskap och kompetens han uppnått inom specialistområdet.  

Helena Johansson, verksam vid Logopedkliniken, Danderyds sjukhus är även hon specialist inom huvudområde sväljning med inriktning ät- och sväljsvårigheter hos barn och vuxna.   Nu har Helena fått möjlighet att arbete på en nyinrättad specialisttjänst på 25 %. Logopedkliniken har tillskapat fem sådana specialisttjänster och tanken är att detta tjänsteutrymme ska vara avsett att bevaka forskning, knyta ihop forskning och praktik, driva utvecklingsarbete och kvalitetssäkring samt ansvara för vårdriktlinjer. 

Ellinor Strandberg har specialistkompetens inom språk, inriktning beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn. (Foto: privat)

Ellinor Strandberg, Medicinsk enhet logopedi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, är specialist inom huvudområde språk med inriktning beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn. Hon har haft specialistbeviset som målsättning under längre tid och blev uppmuntrad av arbetsgivaren att ansöka. Ellinor tror att formell specialistkompetens kan komma att krävas för vissa tjänster och uppdrag i framtiden.   

Linnea Cooke är nybliven specialist inom huvudområde språk med inriktning språkstörning och språklig sårbarhet i skolkontext. Hon arbetar i Mjölby kommun inom Centrala barn- och elevstödet. Tack vare pandemin och övergången till distansutbildning kunde hon skräddarsy sin masterexamen och fokuserade på kurser inom skollogopedi, specialpedagogik och handledning.  

Deadline för höstens specialistansökningsomgång är 15 oktober! Läs mer om ansökningsförfarandet på Logopedförbundets hemsida.

En längre version av artikeln finns att läsa i Logopeden #3 2022!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.