Nya rön kring språkscreening av flerspråkiga barn i svensk barnhälsovård

Datum: 3 September, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Uppsala akademiska sjukhus 2020-08-26:

Laleh Nayeb, logoped och doktorand, visar i en ny studie att man med en modifierad screening, som både omfattar barnets modersmål och svenska, kan fånga in 88 procent av barn med grava språk- och kommunikationssvårigheter redan vid 2,5 års ålder.


I Nayebs studie ingick 111 barn i åldern 29-33 månader som rekryterades från tre barnavårdscentraler i Gävle där en betydande andel av familjerna levde i utsatta socioekonomiska förhållanden. Samtliga barn screenades både på svenska och på modersmålet. Därefter bedömdes de av en logoped.

– Om flerspråkiga barns modersmål inte screenas finns en ökad risk att de som inte behärskar svenska och har språkstörning antingen förbises eller remitteras till logoped i onödan, säger Laleh Nayeb.

Befintliga screeningmetoder som använts inom barnhälsovården för att upptäcka språkstörning är endast validerade för barn med svenska som modersmål. Detta medför en risk att flerspråkiga barn identifieras senare och därmed inte får insatser på samma villkor som enspråkiga barn. Laleh Nayeb menar att detta strider mot Socialstyrelsens krav på likvärdig barnhälsovård.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.