Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Datum: 1 February, 2016
Kompetensutveckling

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling.

Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt. Därför är ett multidisciplinärt omhändertagande där team planerar mål och åtgärder utifrån patientens behov viktigt. Socialstyrelsen rekommenderar att det i teamen förutom läkare och sjuksköterska finns minst två andra professioner representerade; fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, uroterapeut eller annan specialistläkare.  Det är av stor vikt att teamets sammansättning och arbetsfördelning utgår från patientens behov. I dag finns det regionala skillnader avseende förekomsten av multidisciplinära team. Tillgången till sammanhängande teamrehabilitering varierar och på många håll erbjuds i dag enskilda åtgärder från en specifik profession isolerat. Det är i dag få ställen som erbjuder sammanhängande teamrehabilitering till patienter med MS och ännu färre som erbjuder åtgärden till patienter med Parkinsons sjukdom. Det behövs organisatoriska förändringar och resursomfördelning i de flesta landsting för att patienter med MS eller Parkinsons sjukdom ska kunna erbjudas denna form av rehabilitering.

Ambitionshöjningen av vården vid MS och Parkinson innebär att alla landsting bör kunna erbjuda teamomhändertagande och kontinuerlig uppföljning. Socialstyrelsen kommer att följa upp rekommendationerna och även ta fram mål som anger vilken nivå landstingen bör sträva efter att nå.

Ellika Schalling, medicine doktor och lektor i logopedi har deltagit i arbetet med att ta fram det vetenskapliga underlaget för rehabilitering och logoped Jenny Holmberg har deltagit i arbetet kring prioriteringar.

Läs också Socialstyrelsens debattartikel i Dagens Medicin.

Remissversion av riktlinjerna

 

Varje år insjuknar omkring 1000 personer i MS, vanligtvis i åldrarna 20 till 45 år. MS anses vara den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning på grund av sjukdom bland unga vuxna. I Sverige har omkring 17 500 personer MS, dubbelt så många kvinnor som män.

Omkring 18 000 personer i landet har Parkinsons sjukdom. Den typiska åldern då sjukdomen uppträder är 65 år. Något fler män drabbas. Parkinson kännetecknas bland annat av minskad rörlighet.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.