Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Datum: 6 September, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Dagens Medicin 2022-09-05:

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver företrädare för sex vårdyrkesförbund, däribland Logopedförbundet.

(Bild: Dagens Medicin)

Företrädare för Logopedförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Psykologförbundet, Dietisternas riksförbund och Svensk kuratorsförening poängterar  vikten av att uppmärksamma att alla kompetenser som kan bidra till att skapa bättre resultat för patienterna och ge en mer effektiv vård som kan minska vårdköerna. En helhetssyn på hälsa behöver genomsyra vården.  

Man skriver bland annat: 

“I dag lämnas ofta andra professioner än de till antalet största utanför utredningar, samtal och åtgärdsförslag om den svåra framtidsutmaningen att kompetensförsörja hela hälso- och sjukvårdskedjan.”

Läs hela debattartikeln!

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.